การเดินทาง

โตเกียว ⇔ ฮาโกเนะ ⇔ บริเวณฟูจิ: พาส 3 วัน

วิธีเดินทางไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 จากชินจูกุ

วิธีเดินทางไปทะเลสาบคาวากุจิ จากชินจูกุ

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากสถานีโตเกียว

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากแถบคันไซ (โอซาก้า / เกียวโต)

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากนาโกย่า

การเดินทางไปทะเลสาบคาวากุจิ จากอิซาวะออนเซ็น

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสถานีชินจูกุ

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสถานีโตเกียว

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสนามบินฮาเนดะ

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะจากแถบคันไซ (โอซาก้า/ เกียวโต)

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากนาโกยะ

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากสถานีชินจูกุ

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็นจากสถานีโตเกียว

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากแถบคันไซ (โอซาก้า / เกียวโต)

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากนาโกยะ

โตเกียว ⇔ ฮาโกเนะ ⇔ บริเวณฟูจิ: พาส 3 วัน

มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิจากกระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิยามะ

ตั๋วพาสฟูจิ ฮาโกเนะ เป็นพาส 3 วันและสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ครอบคลุมการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฟูจิและฮาโกเนะ

ตั๋วดังกล่าวรวมไปถึงส่วนลดการเดินทางไป - กลับจากโตเกียว (ชินจูกุ) (สายโอดะคิว และรถบัสด่วนชูโอ), ใช้งานได้ไม่จำกัดสำหรับระบบขนส่งในบริเวณฮาโกเนะและบริเวณฟูจิ และบัตรส่วนลดในการเข้าชมและส่วนลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารประมาณ 60 แห่ง คุณสามารถนั่งสาย Hakone Tozan Line ซึ่งวิ่งไปตามแนวลาดชันของเทือกเขาฮาโกเนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชืื่อเสียง สามารถล่องเรือชมเมืองฮาโกเนะเหนือทะเลสาบอชิในบริเวณฮาโกเนะ / บริเวณฟูจิยังอุดมไปด้วยธรรมชาติ คุณสามารถเห็นทัศนียภาพที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วิธีเดินทางไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 จากชินจูกุ

โดยรถบัสด่วน

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → รถด่วน → ภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5
[ประมาณ 150 นาที / 2,700 เยน]


highway bus

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

วิธีเดินทางไปทะเลสาบคาวากุจิ จากชินจูกุ

โดยรถบัสด่วน

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → รถด่วน → ทะเลสาบคาวากุจิ
[ประมาณ 100 นาที / 1,750 เยน]


highway bus

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

โดยรถไฟ

กรุณาใช้ สาย JR ชูโอ (Chuo line) จากสถานีชินจูกุไปยังสถานีโอสึกิ (Otsuki) และเปลี่ยนรถไฟที่สถานีโอสึกิ โดยใช้สาย Fuji Kyuko Line (รถไฟเอกชน) ไปยังสถานีคาวากุจิโกะ
* Fuji Kyuko Line เป็นทางรถไฟของเอกชน ดังนั้น JR จึงไม่สามารถใช้ได้

สถานีชินจูกุ → (สาย JR ชูโอ (ด่วนพิเศษ) "Kaiji") : ประมาณ 60 นาที / 1,320 เยน + ตั๋วรถด่วน 930 เยน) → สถานีโอสึกิ → (สายฟูจิคิวโค: ประมาณ 60 นาที / 1,140 เยน) → สถานีคาวากุจิโกะ
[ประมาณ 120 นาที / 3,390 เยน]
* ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ (สายฟูจิคิวโค): 300 เยน

สถานีชินจูกุ → (สาย JR ชูโอ : ประมาณ 40 นาที / 1,320 เยน) → สถานีทาคาโอะ → (สาย JR ชูโอ: ประมาณ 40นาที) → สถานีโอสึกิ → (สายชูโอคิวโค : ประมาณ 60 นาที / 1,140 เยน) → สถานีคาวากุจิโกะ
[ประมาณ 150 นาที / 2,460 เยน]
* ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ (Fuji Kyuko Line): 300 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากสถานีโตเกียว

โดยรถบัสด่วน

สถานีโตเกียว สถานีขนส่งยาเอสุ (Yaesu) ทางออกทิศใต้ → รถบัสด่วน (ผ่าน Yamanakako-Kohan) → สถานีคาวากุจิโกะ
[ประมาณ 170 นาที / 1,750 เยน]

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

โดยรถไฟ

กรุณาใช้ สาย JR ชูโอ จากสถานีชินจูกุ ไปยังสถานีโอสึกิ และเปลี่ยนรถไฟที่สถานีโอสึกิ โดยใช้สาย Fuji Kyuko Line (รถไฟเอกชน) ไปยังสถานีคาวากุจิโกะ
* Fuji Kyuko Line เป็นทางรถไฟของเอกชน ดังนั้น JR จึงไม่สามารถใช้ได้

สถานีโตเกียว → (สาย JR ชูโอ: ประมาณ 14 นาที) → สถานีชินจูกุ → (สาย JR ชูโอ (ด่วนพิเศษ) "Kaiji"): ประมาณ 60 นาที / 1,490 เยน + ตั๋วรถด่วน 930 เยน) → สถานีโอสึกิ → (Fuji Kyuko Line: ประมาณ 60 นาที / 1,140 เยน) → สถานีคาวากุจิโกะ
[ประมาณ 135 นาที / 3,560 เยน]
* ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ (Fuji Kyuko Line): 300 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากแถบคันไซ (โอซาก้า / เกียวโต)

โดยรถบัสด่วน

Express bus เปิดให้บริการทุกวัน (1 เที่ยวต่อวัน)

21:35 สถานีโอซาก้า-อาเบะโนะบาชิ (สถานี JR เทนโนะจิ) → 22:15 สถานีโอซาก้า → 23:18 สถานีเกียวโต ทางออก Hachijo → 8:32 สถานีคาวากุจิโกะ

[อัตราค่าโดยสาร]
จากโอซาก้า : 8,700 เยน (ต่อเที่ยว), 15,700 เยน (ไป-กลับ)
จากเกียวโต : 8,200 เยน (ต่อเที่ยว), 14,800 เยน (ไป-กลับ)
รถบัสด่วน Fujikyu Expressway

โดยรถไฟและรถบัสด่วน

โปรดใช้รถไฟหัวกระสุน "Shinkansen Kodama" ไปยังสถานีมิชิมะ (Mishima Sation)
จากสถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ไปยังสถานีคาวากุจิโกะ ประมาณ 90 – 140 นาที โดยรถบัส (2,480 เยน / เที่ยว)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

วิธีเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิ จากนาโกย่า

โดยรถบัสด่วน

7:40 ศูนย์บริการรถบัส Meitetsu Bus Center → 11:30 สถานีคาวากุจิโกะ
[4,110 เยน (ต่อเที่ยว), 7,200 เยน (ไป-กลับ)]

โดยรถไฟหรือรถบัสด่วน

โปรดใช้รถไฟหัวกระสุน "Shinkansen Kodama" ไปยังสถานีมิชิมะ
จากสถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ไปยังสถานีคาวากุจิโกะ ประมาณ 90 – 140 นาที โดยรถบัส (2,480 เยน / เที่ยว)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

การเดินทางไปทะเลสาบคาวากุจิ จากอิซาวะออนเซ็น

โดยรถบัสด่วน

สถานีอิซาวะ-ออนเซ็น (รถบัสฟูจิ คิวโค) → สถานีคาวากุจิโกะ
[ประมาณ 60 นาที / 1,470 เยน]
http://www.fujikyu.co.jp/bus2/jikokuhyo/jikoku03.htm

[ศูนย์จองรถบัส]
ศูนย์จองรถด่วนฟูจิคิว : โทร 0555-72-5111 (ระหว่างประเทศ +81-555-72-5111)
ศูนย์จองรถด่วนเคโอ : โทร 03-5376-2222 (ระหว่างประเทศ +81-3-5376-2222)

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสถานีชินจูกุ

โดยรถไฟ

สถานีชินจูกุ → (สายโอดะคิว "Romancecar") → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 90 นาที / 2,080 เยน]

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสถานีโตเกียว

โดยรถไฟ

สถานีโตเกียว → (สาย JR Tokaido line limited express "Acty") → สถานีโอดะวาระ → (รถไฟ Hakone Tozan) → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 95 นาที / 2,000 เยน]

สถานีโตเกียว → (JR Tokaido Shinkansen "Kodama") → สถานีโอดะวาระ → (รถไฟ Hakone Tozan) → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 65 นาที / 3,530 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากสนามบินฮาเนดะ

โดยรถบัสด่วน

[จากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ]
8:25 → 10:35 (สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ)
12:35 → 14:45 (สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ)

[จากสถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ]
13:00 → 15:07 (จากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ)
16:30 → 18:37 (จากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ)

[ประมาณ 140 นาที / อัตราค่าโดยสาร : 1,950 เยน (เที่ยวเดียว)]
รถบัส Keihin Kyuko

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะจากแถบคันไซ (โอซาก้า/ เกียวโต)

โดยรถไฟ

สถานีเกียวโต → (JR Tokaido Shinkansen "Nozomi") → สถานีนาโกยะ → (JR Tokaido Shinkansen "Kodama") → สถานีโอดะวาระ → (รถไฟ Hakone Tozan) → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 200 นาที / 11,870 เยน]

สถานีชิน-โอซาก้า → (JR Tokaido Shinkansen "Nozomi") → สถานีนาโกยะ → (JR Tokaido Shinkansen "Kodama") → สถานีโอดะวาระ → (รถไฟ Hakone Tozan) → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 230 นาที / 12,410 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

วิธีเดินทางไปยังฮาโกเนะ จากนาโกยะ

โดยรถไฟ

สถานีนาโกยะ → (JR Tokaido Shinkansen "Kodama") → สถานีโอดะวาระ → (รถไฟ Hakone Tozan Railway) → สถานีฮาโกเนะ-ยูโมโตะ
[ประมาณ 100 นาที / 8,730 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากสถานีชินจูกุ

โดยรถบัสด่วน

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → รถบัสด่วนเคโอ / รถบัสด่วนชูโอ → อิซาวะ
[ประมาณ 120 นาที / 1,850 เยน]
(ข้อควรระวัง / ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินจากสถานีรถบัสด่วนอิซาวะไปยังสถานี JR อิซาวะ-ออนเซ็น)

โดยรถไฟ

สถานีชินจูกุ → (สาย JR ชูโอ (ด่วนพิเศษ) "Kaiji") → สถานีอิซาวะออนเซ็น
[ประมาณ 90 นาที / 3,610 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็นจากสถานีโตเกียว

โดยรถไฟหรือรถบัสด่วน

สถานีโตเกียว → (สาย JR ชูโอ) → สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → รถบัสด่วนเคโอ / รถบัสด่วนชูโอ → อิซาวะ
[ประมาณ 140 นาที / 2,050 เยน]
(ข้อควรระวัง / ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินจากสถานีรถบัสด่วนอิซาวะไปยังสถานี JR อิซาวะ-ออนเซ็น)

โดยรถไฟ

สถานีโตเกียว → (สาย JR ชูโอ) → สถานีชินจูกุ → (สาย JR ชูโอ (ด่วนพิเศษ) "Kaiji") → สถานีอิซาวะ-ออนเซ็น
[ประมาณ 110 นาที / 3,610 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากแถบคันไซ (โอซาก้า / เกียวโต)

โดยรถไฟ

สถานีเกียวโต → (JR Tokaido Shinkansen "Nozomi") → สถานีชิน-โยโกฮาม่า → (สาย JR โยโกฮาม่า) → สถานีฮะชิโอจิ (Hachioji) → (JR limited express "Kaiji") → สถานีอิซาวะ-ออนเซ็น
[ประมาณ 250 นาที / 15,080 เยน]

สถานีชิน-โอซาก้า → (JR Tokaido Shinkansen "Nozomi") → สถานีชิน-โยโกฮาม่า → (สาย JR โยโกฮาม่า) → สถานีฮะชิโอจิ (Hachioji) → (JR limited express "Kaiji") → สถานีอิซาวะ-ออนเซ็น
[ประมาณ 270 นาที / 15,630 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

การเดินทางไปอิซาวะออนเซ็น จากนาโกยะ

โดยรถไฟ

สถานีนาโกยะ → (JR Tokaido Shinkansen "Nozomi") → สถานีชิน-โยโกฮาม่า → (สาย JR โยโกฮาม่า) → สถานีฮะชิโอจิ → (JR limited express "Kaiji") → สถานีอิซาวะ-ออนเซ็น
[ประมาณ 210 นาที / 12,370 เยน]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่